W Szkole Świadomych Przywódców pracuje zespół wykwalifikowanych superwizorów, trenerów przywództwa, psychoterapeutów i coachów, posiadających uznane certyfikaty oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w zakresie budowania relacji.

Informacje o osobie prowadzącej Szkołę (Prezes Zarządu Spółki):

mgr Gracjana Pawlak

trenerka rozwoju osobistego i przywództwa

(posiada The European Certificate of the Gestalt Practitioner in Organisations)

psychoterapeutka Gestalt 

(posiada European Certificate of Psychotherapy, The European Certificate of Gestalt Psychotherapy, Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt)

coach 

(ukończyła szkolenie akredytowane przez ICF)

buduje zespoły i zarządza organizacjami od 2008 roku

Nie gasimy pożarów –

Oferujemy rozwiązanie strategiczne.

.

Nie dostarczamy technik –

Pomagamy w realnej transformacji i wkroczeniu na wyższy poziom funkcjonowania całej organizacji.

.

Nie działamy jednorazowo –

Sprzedajemy proces polegający na systematycznym i konsekwentnym stawianiu małych kroków.

.

Nie pracujemy tylko z jednym problematycznym obszarem –

Oddziałujemy na całą organizację, traktując ją jak system i żywy organizm.

.

Nie mamy programu szkoleniowego, do którego firma współpracująca z nami indywidualnie miałaby się dostosować –

Odpowiadamy na potrzeby ludzi w organizacji, odkrywając ich talenty i zasoby, wydobywając i rozwijając ich potencjał i kreatywność oraz szanując ich ograniczenia. Podążamy za indywidualnym procesem rozwoju każdej organizacji.

.

Nie podpieramy naszego wizerunku logami firm, które korzystały z naszych usług (chyba, że ktoś z własnej woli chce wystawić nam referencje) –

Szczególnie dbamy o ochronę danych osobowych, tajemnicę zawodową i tajemnicę przedsiębiorstwa z uwagi na to, że profesja, na której bazujemy, to zawód zaufania publicznego.

.